Przejdź do treści

Michał Kusy

Zdjęcie: Michał Kusy
Zdjęcie: Michał Kusy

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt kusy.michal@wp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rozwoju i Rolnictwa stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-08 10:33:03 (Projekt 17/2024) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków i przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy. I Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-05-08 10:34:35 (Projekt 18/2024) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-05-08 10:35:15 (Projekt 19/2024) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Socjalnej. I Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-05-08 10:35:45 (Projekt 20/2024) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rozwoju i Rolnictwa. I Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-05-08 10:36:14 (Projekt 21/2024) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-05-08 10:36:35 (Projekt 22/2024) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Warnice. I Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-06-17 14:13:19 (Projekt Nr 23/2024) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach. II Sesja Rady Gminy w Warnicach nieobecny
2024-06-17 14:13:53 (Projekt Nr 24/2024) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Warnice do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. II Sesja Rady Gminy w Warnicach nieobecny
2024-06-17 14:14:24 (Projekt Nr 26/2024) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej. II Sesja Rady Gminy w Warnicach nieobecny
2024-06-17 14:15:00 (Projekt Nr 27/2024) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach. II Sesja Rady Gminy w Warnicach nieobecny
2024-06-17 14:16:04 (Projekt Nr 28/2024) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Warnice na lata 2024-2027. II Sesja Rady Gminy w Warnicach nieobecny
2024-06-17 14:16:32 (Projekt Nr 29/2024) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Warnice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie pomocą publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. II Sesja Rady Gminy w Warnicach nieobecny
2024-06-17 14:16:57 (Projekt Nr 30/2024) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Warnice na rok 2024. II Sesja Rady Gminy w Warnicach nieobecny
2024-06-17 14:17:21 (Projekt Nr 31/2024) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2024 – 2032. II Sesja Rady Gminy w Warnicach nieobecny
2024-07-02 08:55:43 (Projekt Nr 32/2024) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania. III Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-07-02 08:56:12 (Projekt Nr 33/2024) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2023 rok. III Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-07-02 08:56:41 (Projekt Nr 34/2024) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. III Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-07-02 08:57:05 (Projekt Nr 35/2024) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Warnice. III Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-07-02 08:57:30 (Projekt Nr 37/2024) w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Warnicach. III Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny
2024-07-02 08:58:08 (Projekt Nr 36/2024) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Warnice na 2024 rok. III Sesja Rady Gminy Warnice nieobecny