Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Protokół z I Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 7 maja 2024 r. (PDF, 43.53Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-07-02 protokół
2 Protokół z II Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 29 maja 2024 r. (PDF, 51.86Kb)
II Sesja Rady Gminy w Warnicach
2024-07-02 protokół
3 Uchwała Nr III/21/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Warnice na 2024 rok. (PDF, 292.19Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-07-02 uchwała
4 Uchwała Nr III/22/2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Warnicach. (PDF, 67.32Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-07-02 uchwała
5 Uchwała Nr III/20/2024 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Warnice. (PDF, 220.99Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-07-02 uchwała
6 Uchwała Nr III/19/2024 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. (PDF, 125.17Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-07-02 uchwała
7 Uchwała Nr III/18/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2023 rok. (PDF, 81.20Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-07-02 uchwała
8 Uchwała Nr III/17/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania. (PDF, 115.74Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-07-02 uchwała
9 (Projekt Nr 35/2024) Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Warnice. (DOC, 35.50Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-06-20 projekt uchwały
10 (Projekt Nr 34/2024) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. (ODT, 7.27Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-06-20 projekt uchwały
11 (Projekt Nr 33/2024) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2023 rok. (ODT, 6.66Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-06-20 projekt uchwały
12 (Projekt Nr 32/2024) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warnice wotum zaufania. (ODT, 7.30Kb)
III Sesja Rady Gminy Warnice
2024-06-20 projekt uchwały
13 Uchwała Nr II/14/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Warnice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczwalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie pomocą publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (PDF, 58.45Kb)
II Sesja Rady Gminy w Warnicach
2024-06-14 uchwała
14 Uchwała Nr II/16/2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warnice na lata 2024 – 2032. (PDF, 3.38Mb)
II Sesja Rady Gminy w Warnicach
2024-06-03 uchwała
15 Uchwała Nr II/15/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Warnice na rok 2024. (PDF, 336.25Kb)
II Sesja Rady Gminy w Warnicach
2024-06-03 uchwała
16 Uchwała Nr II/13/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Warnice na lata 2024-2027. (PDF, 63.81Kb)
II Sesja Rady Gminy w Warnicach
2024-06-03 uchwała
17 Uchwała Nr II/12/2024 w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach. (PDF, 104.40Kb)
II Sesja Rady Gminy w Warnicach
2024-06-03 uchwała
18 Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej. (PDF, 97.03Kb)
II Sesja Rady Gminy w Warnicach
2024-06-03 uchwała
19 Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Warnice do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. (PDF, 51.74Kb)
II Sesja Rady Gminy w Warnicach
2024-06-03 uchwała
20 Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach. (PDF, 60.42Kb)
II Sesja Rady Gminy w Warnicach
2024-06-03 uchwała
21 Uchwała Nr I/8/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Warnice. (PDF, 107.81Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-05-20 uchwała
22 Uchwała Nr I/7/2024 w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (PDF, 108.17Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-05-20 uchwała
23 Uchwała Nr I/6/2024 w sprawie powołania komisji Rozwoju i Rolnictwa. (PDF, 99.37Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-05-20 uchwała
24 Uchwała Nr I/5/2024 w sprawie powołania komisji Socjalnej. (PDF, 109.12Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-05-20 uchwała
25 Uchwała Nr I/4/2024 w sprawie powołania komisji Rewizyjnej. (PDF, 105.71Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-05-20 uchwała
26 Uchwała Nr I/3/2024 w sprawie określenia liczby członków i przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy. (PDF, 107.32Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-05-20 uchwała
27 Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Warnice (PDF, 104.02Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-05-20 uchwała
28 Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Warnice (PDF, 122.26Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-05-20 uchwała
29 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO (DOC, 27.50Kb)
I Sesja Rady Gminy Warnice
2024-05-06 projekt uchwały